Az emberek megismerjék az olasz. Az olasz Legfelsőbb Bíróság ítélete elismeri a Szcientológia vallást

az emberek megismerjék az olasz
И хотя, вне всякого сомнения, они осознавали его присутствие, потому что вежливо отплывали в сторонку, чтобы дать ему пройти, завязывать с ним разговор категорически не желали.

Mára Olaszország Legfelsőbb Bíróságának e döntését vezető bírói hatóságok és tudósok olyan sarkalatos ítéletként ismerték el, amely a vallás definíciójára vonatkozó fontos standardokat állít fel szerte az európai közösségben. A Legfelsőbb Bíróság tüzetesen elemezte a vallási státust meghatározó kritériumokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia hiteles vallás. A Legfelsőbb Bíróság elutasította a vallás Fellebbviteli Bíróság által használt definícióját, és megállapította, hogy az alsóbb fokú bíróság hibát követett el, amikor kizárólag a zsidó-keresztény fogalmakból származtatta a definíciót: Egy olyan doktrínarendszer, amely azon feltételezés köré épül, hogy létezik egy Legfelsőbb Lény, aki közvetlen kapcsolatban áll az emberekkel, akinek engedelmeskedniük kell, és akit imádniuk kell […] [A] vallás ilyen meghatározása, amely már magában is részrehajló, minthogy — állítása szerint — kizárólag a Bibliából eredő vallásokból van származtatva, számos szempontból illegális; olyan filozófiai és társadalmi-történelmi feltételezéseken alapul, amelyek helytelenek.

A Legfelsőbb Bíróság ezért megállapította, hogy ez a korlátozott definíció megsértette az olasz alkotmányt.

az emberek megismerjék az olasz marokkó bejelenti férfi keres nőt

Kritériumok, melyek bizonyítják, hogy a Szcientológia megfelel a vallás definíciójának Amikor a Legfelsőbb Bíróság visszaküldte az esetet felülvizsgálásra a Fellebbviteli Bírósághoz, részletes útmutatást nyújtott a Szcientológiára mint vallásra alkalmazandó kritériumokra vonatkozóan. A Legfelsőbb Bíróság meghagyta a Fellebbviteli Bíróságnak, hogy vegye figyelembe az olasz és külföldi bírói és adminisztratív döntéseket a Szcientológiával kapcsolatban, amelyek — az emberek megismerjék az olasz bíróság kijelentése szerint — nyilvánvalóan a témába vágók.

  1. Magyar Nemzet | Polgári napilap és hírportál
  2. Keresés nő normandia
  3. А по поводу того, что Шут выдал его тайну, он испытал лишь мимолетное раздражение.
  4. Zsidó nők ülések
  5. Singlebörse borken
  6. Трудно было сказать, кого это поразило больше, но Олвин первым пришел в .
  7. Он помнил тот первый момент и самые первые услышанные им слова: Добро пожаловать Олвин.
  8. Az olasz Legfelsőbb Bíróság ítélete elismeri a Szcientológia vallást

Ezenfelül, a bíróság kifejezetten instruálta az alsóbb fokú bíróságot, hogy vegye figyelembe szakértők véleményét, valamint a Szcientológia Egyház olaszországi híveinek nézeteit. A Szcientológia kijelentett vallásossága nyilvánvaló a szervezeti dokumentumokból A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az egyház szervezeti dokumentumai világosan bizonyítják vallásos természetét, minthogy ezek a dokumentumok határozott kijelentéseket tartalmaznak az egyház vallásos hitéről és Isten megismerésére vonatkozó végső céljáról — olyan alapelveket, amelyek a bíróság szerint számos vallásban közösek.

Az egyház elleni hamis vádak visszautasítása A Legfelsőbb Bíróság foglalkozott a Szcientológia Egyház adománygyűjtési gyakorlataira vonatkozó számos hamis váddal, és elutasította ezeket. Ahogy számos bíróság más országokban, valamint közigazgatási hatóságok — például az Egyesült Államok Adóhivatala — elutasították ezeket az üzletiességre vonatkozó vádakat, úgy az olasz Legfelsőbb Bíróság is megállapította, hogy ezek a hamis állítások minden alapot nélkülöznek.

az emberek megismerjék az olasz senki sem akar velem találkozni

Az aposztata vádak nem megbízhatóak A Legfelsőbb Bíróság elutasította az elégedetlen aposztaták felháborító és goromba vádaskodásait azon az alapon, hogy nem hiteles tanúk. A bíróság elutasította korábbi, elégedetlen tagok vallomásait mint eredendően megbízhatatlan és hiteltelen bizonyítékokat.

Az élet alapvető ténye, hogy minden vallásos tevékenységnek anyagi támogatásra van szüksége.

Keresés űrlap

A bíróság rámutatott arra, hogy a pénzügyi rendeletek nem képezik részét a Szcientológia vallás hitelveinek; hogy di minimis részei az egyház irodalmának csak egy vagy kettő, a több mint nyolcezer rendeletből ; hogy kizárólag az egyház pénzügyeiért felelős munkatársaknak szólnak, nem a híveknek vagy akár általános munkatársaknak; és hogy a rendeletek mindenesetre meghagyják, hogy minden anyagi hozzájárulás az emberek megismerjék az olasz az egyház vallási céljaira fordítandó.

A Szcientológia adománygyűjtő módszerek helyénvalóak A Legfelsőbb Bíróság hasonlóképpen elvetette a kormány olyan belső rendeletekre való támaszkodását, amelyek arra sürgetik a munkatársakat, hogy adománygyűjtési technikákkal bátorítsák a híveket könyvek vásárlására vagy vallási szolgáltatások végzésére.

A gimnáziumot Barcson végeztem, angol két tanítási nyelvű tagozaton.

A bíróság megállapította, hogy a rendeletek csak a vonatkozó vallásos anyagok és szolgáltatások reklámozásáért felelős munkatársaknak szólnak. Az ilyen módszerek — a bíróság megállapítása szerint — sokkal kevésbé erélyesek, mint például a bűnhődés hittétele, amelyet a katolikus egyház alkalmaz arra, hogy rávegye a híveit, hogy vezekeljenek a bűneikért, és hogy a búcsú kényszerített vásárlásával elkerüljék a purgatóriumot.

A Szcientológia rögzített adományai nem szokatlanok a vallásoknál A bíróság meghagyta, hogy nem lehet kedvezőtlen következtetéseket levonni az egyház abbéli gyakorlatából, hogy rögzített hozzájárulásokat kér vallási szolgáltatásokért cserébe, megjegyezve, hogy ez az adománygyűjtő módszer nem szokatlan a vallásoktól.

A bűnügyi vádakat elutasították: a Szcientológia és a vallásszabadság igazolást nyert Az olasz Legfelsőbb Bíróság ítélete, amely elismerte a Szcientológiát, több mint egy évtizedes vallási elnyomásnak vetett véget, melynek során a gyakorlatának kriminalizálásával próbálták elfojtani a Szcientológia vallást.

Ferenc pápa álma válik valóra egy olasz frontkórház-plébánián Kitekintő — Gondoskodó szülőként veszik körül őket.

Az egyház tisztviselői elleni hosszadalmas bűnügyi eljárás nem volt más, mint a legitim és védett vallásos jogok elleni támadás. Majd júniusában huszonhat szcientológust letartóztattak és bebörtönöztek megtévesztő vádak alapján.

az emberek megismerjék az olasz egyetlen nyomvonal térkép winterthur

Az ügyészség több mint kilencszáz tanúval készített interjút. Végül hetvenöt személy ellen emeltek vádat. Sőt, az előadott bizonyítékok eredményeként a milánói elsőfokú bíróság az egyház javára ítélt, ám a kormány fellebbezései miatt az eset két ízben került az olasz Legfelsőbb Bíróság elé.

Account Options

A milánói Adóügyi Bíróság helybenhagyta az adóhivatal által felbecsült adót, ahogy a milánói Regionális Adóügyi Bíróság is áprilisában. A döntés ellen az olasz Legfelsőbb Bírósághoz terjesztettek elő fellebbezést, amely A Legfelsőbb Bíróság adóügyi kollégiuma megsemmisítette a Regionális Adóügyi Bíróság ítéletét, és visszaküldte az esetet a regionális bírósághoz annak egy másik, a felbecsült adót jóváhagyótól különböző kollégiuma általi felülvizsgálatra.

A Legfelsőbb Bíróság továbbá megjegyezte, hogy a Szcientológiát vallásos szervezetnek tekintik nemcsak az Egyesült Államokban, de más, európai országokban is.

A Szcientológia mai helyzete Olaszországban.

Érdekesmegbeszélések