Nő keres egy férj franciaországban

Három gyermek, hét unoka és egy fiatal férj. Franciaország első hölgyének élete fényképeken

Joseph DucreuxMiután Európában megkezdődött a Hétéves háborúaz os diplomáciai forradalom hatására Mária Terézia úgy határozott, hogy véget vet a francia-osztrák ellentétnek, és XV. Lajos francia királlyal kibékítik a két nő keres egy férj franciaországban.

Közös érdekük volt, hogy megtörjék Poroszország és Nagy-Britannia hatalmának megnövekedését.

nő keres egy férj franciaországban

A kettőjük között létrejött béke és szövetség záloga egy házasság volt, méghozzá Mária Antónia frigye a király unokájával, a francia dauphinnalLajos Ágosttal. A trónörökös Miután Mária Antónia hivatalosan is lemondott a Habsburg tartományok iránti jogairól, április én Bécsben sor került a házasságra képviselők útján.

Amikor megérkezett Franciaországbaelfogadta nevének francia változatát, a Marie Antoinette-et. A hivatalos ünnepélyes esküvőre május án került sor a versailles-i kastélyban. Házasságuk hét éven keresztül beteljesületlen maradt, okot adva ezzel a királyi párt ért rosszindulatú pletykáknak.

Tartalomjegyzék

Egyrészt Mária Antónia csinos és szép ifjúhölgy volt, így tetszett a köznépnek, az első hivatalos megjelenésük, amelyre Másrészt viszont sokaknak nem tetszett a szövetség Ausztriával, és sokakban volt személyes ellentét az osztrákokkal szemben, ezért nehezteltek a dauphine-re.

Személyes ellenszenvében Madame du Barryvala király szeretőjével szemben nagynénjei támogatását élvezte. Ezt az ellenséges viselkedését Du Barry a királynál is jelezte, aki nem tetszését fejezte ki a dauphine iránt.

A szövetség meggyengülésétől tartva anyja, Mária Terézia és a francia osztrák nagykövet, Mercy—Argenteau hatására Mária Antónia beleegyezett, hogy beszélni fog az általa nem kedvelt szeretővel.

Három gyermek, hét unoka és egy fiatal férj.

Franciaország királynéja — [ szerkesztés ] Mária Antónia mint Franciaország királynéja a koronázási köpennyel. Lajossal középen Lajos Lajos néven francia királlyá kiáltották ki, így Mária Antónia hivatalosan is Franciaország és Navarra királynéja lett.

Bár sem férjének, sem neki nem volt érzéke az uralkodáshoz, ekkor még nem is kívánt beleszólni a politikába. Támogatta férjét Maurepas első miniszterré, és Vergennes külügyminiszterré választásában, ezáltal támogatva őt az amerikai függetlenségi háborúban való részvételben.

Dermedt szív (Teljes film) francia romantikus dráma /1992

Számára a Rose Bertin által készített ruhák, a magasra akár 90 cm-re nyúló hajviselet, és az azokat gyakran díszítő kiegészítők, mint a színes tollak vagy a különböző méretű tárgyak jelentették a mindennapok kérdését. Ő és a bíróság is elfogadta a korábban betiltottnak számító angol ruhákhoz használt anyagok például a muszlin használatát. Az épület később is fontos szerepet játszott Mária Antónia életében, ugyanis ide vonult vissza az udvar kötelezettségei elől, és csak a legszűkebb baráti körét engedte be.

A palota közelében épült meg az az épületegyüttes, amely a Hameau de la Reine, azaz a királyné faluja nevet kapta. Ugyanekkor Marie Antoinette nevét már összefüggésbe hozták a pazarlással, ám népszerűsége ekkor még nem különbözött a kor más uralkodócsaládjának megítélésétől. József császár inkognitóban Franciaországba érkezett, ahol a hat hetes látogatása során járt Párizsban és Versailles -ban. Találkozott húgával és sógorával is. Hármójuk találkozása során, melyre A császár Lipót öccsének írt Mivel a királyi párnak hét év után az elsőként született gyermeke leány lett Madame Royaleígy trónörökös híján kisebb csalódottság mutatkozott az udvar és a nép körében is.

Három gyermek, hét unoka és egy fiatal férj. Franciaország első hölgyének élete fényképeken

A fiú az országhoz tartozik, de a leány hozzám. Egyfelől régi barátja, a svéd Hans Axel von Fersen gróf, diplomata visszatért Versailles-ba két évre, másfelől bátyja, József császár és a porosz király között a Bajor Választófejedelemség trónjáért kirobbant örökösödési háborúban Mária Antónia férjét kérte fel közvetítésre. A konfliktus ugyan rövid ideig állt fenn, de Mária Antónia azzal, hogy szülőhazája mellett állt ki, szembekerült a Porosz Királyságot támogató francia közvéleménnyel.

Ezzel azt a látszatot keltette, hogy Ausztriát részesíti előnyben Franciaország helyett. A királyné eközben a divat terén is hatalmas változásokat hozott, melyeket a bíróságon is elfogadtatott.

Account Options

Ilyenek voltak a korban szokásos erős sminkek és a női ruházatot meghatározó, vesszőkosárral kimerevített szoknyák elvetése, amely rosszallást váltott ki az idősebb generációk soraiból. A királyné ehelyett az egyszerűbb, nőiesebb megjelenést hozta előtérbe.

Ezt az egyszerűséget szemlélteti az Élisabeth Vigée Le Brun as festménye is, melyen a királyné egy muszlin ruhában jelenik meg.

A francia férfiak olyanok, amilyenek. Férj hozzá egy franciához. Férjhez menni egy franciához - milyen karakter A francia férfiak olyanok, amilyenek. Férjhez menni egy franciához - milyen karakter És vannak legendák a francia férfiakról és temperamentumukról

A kép vitákat keltett, sokak szemében ugyanis nem volt megfelelő a királyné öltözéke, miközben a kép nagyon hasonlít [ halott link ] a festőnő szintén as másik képére a királynéról. Mária Antóniának négy élve született gyermeke volt: Mária Terézia Sarolta Madame Royale Lajos József Problémák Franciaországban[ szerkesztés ] Mária Antóniának és Lajosnak nem volt érzéke az uralkodáshoz.

nő keres egy férj franciaországban

Ők még mindig a rokokó szépséges palotájában éltek, míg az Udvaron kívül a nép éhezett. Az -as gabonatermés minden addiginál kisebb lett. A király és a királyné nem az országukra, hanem a pazar versailles-i palotáikra többek között a Kis Trianon átépítésére fordítottak több százezer livre -t.

A királyné a politikával nem törődött, csak arisztokrata barátait tüntette ki magas hivatalok adományozásával, ezzel — tudtán kívül — maga ellen szította a közvéleményt. Az ország folyamatosan szegényedett, mert az amerikai függetlenségi háborúban való részvétel felemésztette az államkasszát. Mária Antónia a francia nép körében népszerűtlenné vált, ellenfelei házasságtöréssel vádolták meg, sokan girlfriend nem akar találkozni a családommal vetették pazarló életmódját.

A nemesség ezután a kormány minden reformjavaslatával szembeszállt. A válság idején Mária Antónia határozottabbnak bizonyult, mint Lajos. A Bastille ostromakor, Bővebben: A francia királyné nyakéke -ben Jeanne de la Motte grófné, a Valois királyi ház távoli leszármazottja, saját meggazdagodásához használta fel Mária Antónia nevét: Egy 1,6 millió livre-t érő gyémánt nyakéket — Boehmer és Bassenge udvari ékszerészek alkotását — vásároltatott fel a Mária Antónia kegyeiért harcoló, gyanútlan Rohan hercegérsekkel.

nő keres egy férj franciaországban

Mivel nem volt, aki kifizesse a drága ékszert, a szélhámosság kitudódott, a király vizsgálatot rendelt el. Jeanne-t és cinkostársait letartóztatták. A hosszúra nyúló bűnper a párizsi Parlament azaz bíróság és a király közötti hatalmi játszmává vált. Bár Mária Antóniát végül vétlennek mondták ki a csalásban, az eljárás nyilvánossága tovább fokozta a királyné népszerűtlenségét.

A forradalmárok fogságában[ szerkesztés ] májusában már érezhető volt a forradalom előszele, júliusban a nép fellázadt. Október 6-ána nők éhségmenete utáni napon az uralkodót családjával Párizsba, a Tuileriák palotájába kényszerítették. Nő keres egy férj franciaországban királyi család letartóztatása Varennes-ben A király és a királyné szökni próbált megalázó helyzetéből. Mirabeau áprilisában meghalt, a királyné ekkor egy emigráns royalista csoporttal talált kapcsolatot, akik megszervezték az uralkodó pár szökését.

Megpróbálták elérni a Németalföld határánál fekvő Montmédy erődjét. A rosszul szervezett, feltűnő akció azonban balul sült el.

A szökevényeket június án a lotaringiai Varennes -ben felismerték, elfogták, és a párizsi Temple börtönbe hurcolták.

nő keres egy férj franciaországban

Ekkor Mária Antónia a Nemzetgyűlés monarchista frakciójának vezetőjével, Antoine Barnave-val próbálkozott, aki meggyőzte Lajosthogy fogadja el az új alkotmányt, amely a felségjogok egy részét a Nemzetgyűlésre ruházta. Mária Antónia azonban lebeszélte erről férjét, s titkos úton arra ösztönözte bátyját, II. Lipót német-római császárthogy indítson háborút a forradalmi Franciaország ellen.

Lipót kitért húgának kérése elől, áprilisában azonban már a nő keres egy férj franciaországban kormány üzent hadat Ausztriának.

nő keres egy férj franciaországban

A királyné folytatta cselszövéseit, titkos levelezésében a francia haditervet is társkereső app szabadság az ellenségnek, amivel még jobban magára haragította a franciákat. A halálos ítéletek[ szerkesztés ] Alphonse François: Mária Antónia a forradalmi bíróság előtt Mária Antónia királyné kivégzése Lajosnak nincs joga uralkodni.

A Konvent

Érdekesmegbeszélések