Ki játékosan ismerkednek. Kapcsolódó feladatlapok, játékok:

Ismerkedéshez játékok

Harmadik osztályos kortól ajánljuk. A következő mondja az előző társa nevét, és hozzá fűzi a sajátját. A harmadik ismétli az előző két csoporttag nevét, és végül megmondja a sajátját, és így tovább, amíg mindenkire sor kerül. A legutoljára sorra kerülő résztvevőnek az egész névsort el kell mondania, mielőtt megmondaná a saját nevét. Zim és zum Egy játékvezető körbe jár, és a játék résztvevőitől szomszédjuk nevét kérdezi. Aki rossz nevet mond, annak kell beállnia a körbe továbbkérdezni.

Megjegyzés: Akkor játszható, ha a gyerekek már ismerik egymást, tudják egymás nevét. A játék lényege, hogy gyors ki játékosan ismerkednek mutasson a gyerekre a játékvezető. Ha valaki téveszt, akkor zálogot is adhat. Ha állat lennék, akkor… Cél: bemutatkozás, azonosságtudat kialakítása Alsótagozatosoknak ajánljuk. Ha állat lehetnék, rigó szeretnék lenni. A játék addig tart, amíg mindannyian be nem mutatkoztak. Variáció: Ki játékosan ismerkednek résztvevők röviden indokolhatják a választásukat.

Megjegyzés: Különösen 1. Itt az indoklást is megpróbálhatjuk, érdekes és elgondolkodásra való válaszokat is kaphatunk pl. Névhullám Cél: Egymás nevének a megtanulása Alsótagozatosoknak ajánljuk.

Ismerkedés a betűkkel – 5 letölthető játék

Egy gyerek a nevét mondja különleges hangsúllyal. A név gyorsan végighalad, hullámzik a körben ezzel a kiejtéssel. Utána egy másik gyerek folytatja. Variáció: A különleges hangsúlyt egy mozdulat is kísérheti. Megjegyzés: nagyobb létszámú csoport esetén unalmassá válhat a játék.

Ismerkedés a betűelemekkel: a hullámvonal vázolása.

Ideális létszám fő. Pókháló névjáték Cél: Egymás nevének megtanulása, az összetartozás érzésének átélése. Általános iskolásoknak ajánljuk. Az első gyerek megfogja egy pamutgombolyag kezdő szálát, megmondja a nevét, és a gombolyagot átdobja az egyik társának.

Ő is megmondja a nevét ki játékosan ismerkednek tovább dobja a gombolyagot, és így megy tovább, amíg ilyen módon valamennyi tanuló részese a hálónak. A hálót aztán le kell fejteni olyan módon, hogy fordított sorrendben dobja vissza mindenki a gombolyagot annak a társának, akitől eredetileg kapta. A visszadobásnál mindig meg kell nevezni a fogadót. Megjegyzés: A játék játszható nevek mondása nélkül is. Fontos, hogy a gombolyagot mindig a fonal fölött dobják.

A játék ügyességet és figyelmet érdemel, fegyelmezettséget feltételez. Nagy létszámú csoport esetén javasoljuk a csoport kettéosztását: az egyik társaság figyeli a játékot, a másik játssza, majd szerepcsere. Ismerkedés névhúzással Csoportindításnál a helyzet strukturálása, a feszültség csökkentése Személyészlelési ki játékosan ismerkednek empátiás érzékenység növelése Visszajelzés adása és kapása egymást korábban nem vagy csak felületesen ismerő csoporttagoknál Középiskolásoknak és felnőtteknek ajánljuk.

A csoportvezető körbeviszi a kalapot; mindenki húz egy cédulát.

ki játékosan ismerkednek ből származó 50 értékelés

Aki a saját nevét húzta, természetesen visszaadja, és újat húz. A résztvevők kb. Természetesen azt sem szabad menetközben elárulni, hogy ki kinek a nevét húzta ki.

Ismerkedő játék labdával

Ha a csoporttagok egyáltalán nem ismerik egymást, ösztönözzük őket arra, hogy az első benyomások, egymás megnyilvánulásainak és külső jegyeinek észlelése alapján próbálják meg beleképzelni magukat a másik helyzetébe. Hívjuk föl arra is a figyelmet, hogy ne értékelő, minősítő, címkéző, hanem nyilas horoszkóp egyetlen nő mondatokat alkossanak. Lehetőleg kerüljék a sablonokat, a semmitmondó közhelyeket pl.

Amikor mindenki elkészült a leírással, egyenként felolvassák a jellemzést. Aki magára ismer, jelentkezik természetesen ugyanazt a leírást többen is magukénak vélhetik. A többi csoporttag is találgathat, hogy kiről ki játékosan ismerkednek szól a szöveg természetesen itt is lehetnek eltérő ötletek.

Sorban mindenki felolvassa a jellemzését, és minden alkalommal az előzőek szerint járunk el.

Ismerkedő játékok oviban

Ebben a körben még nem fedjük föl, hogy valójában kikről íródnak a leírások. A csoportvezető táblán vagy tacepaón jegyezheti a tippeket. Ezt követően mindenki fölolvassa a jellemzését, és most már azt is közli, hogy kiről írta azt. Összevetjük a tippeket a valósággal és megbeszéljük a gyakorlat tanulságait. Minden csoport bejárja a települést és összeállít egy olyan feladatsort, amelynek alapján egy másik csoportnak öt helyszínre kell elmennie.

Minden ilyen helyszínről hozniuk kell egy arra vonatkozó szóbeli információt és egy jellegzetes tárgyat. A helyszínek meghatározását rejtvényes formában adják meg egymásnak. Ahol a poharak nagy becsben vannak, s ha kilépsz az ajtaján leolvashatod a pontos időt a templom tornyáról stb. A feladatban jelzett helyszíneket meghatározott idő alatt kell felkeresni.

Ismerkedéshez játékok

A bejárt útvonalakról a csoportok térképvázlatot készít. A csoportok bemutatják egymásnak a beszerzett tárgyaikat, az információkat és rövid kommentárt fűznek hozzá.

ki játékosan ismerkednek flörtöl osztályban

A többieknek ki kell találniuk, hogy hol, merre jártak. Végül a csoportok térképeiből, az ki játékosan ismerkednek tárgyakból közösen egy nagy térképet készítenek a bejárt útvonalról. Az én hazám Cél: a nemzeti identitás- és az énazonosság-tudat erősítése Ismerkedés Cél: csoportindításnál a helyzet strukturálása, a feszültség csökkentése, illetve az egymást korábban nem vagy kevéssé ismerő csoporttagok kölcsönös megismerése Középiskolásoknak és felnőtteknek ajánljuk.

Rajz és szimbólum Mindenki készít egy külön papírlapra egy rajzot, amin életének általa legfontosabbnak tartott mozzanatait ábrázolja. Aki arra hivatkozik, hogy nem tud rajzolni, azt biztassuk azzal, hogy nem a rajzkészség a fontos, hanem bemutatkozás — történjék ez akármilyen leegyszerűsített módon is. Ezután mindenki találjon ki egy szimbólumot, ami szerinte leginkább jellemzi őt. Ezt a szimbólumot rajzolja föl az előbbi rajz alá, ugyanarra a lapra. A rajzokat mindenki számára látható helyre tesszük.

ki játékosan ismerkednek az ember találkozik az ember belgium

A csoport tagjai sorban odamennek saját rajzukhoz és beszélnek róla; ha szükséges, megmagyarázzák a szimbólumot is ideértve. A többiek kérdéseket tehetnek fel bemutatkozó társuknak. Utána az általánosítható tanulságok megbeszélésére kerül sor. Itt születtem A táblára felrajzoljuk Magyarország térképének vázlatát, a főbb földrajzi egységek bejelölésével. A csoporttagok sorban a táblához mennek.

Ismerkedünk? Ismerkedjünk játékosan!

Bejelölik saját szülőhelyüket vagy koragyermekkoruk tartózkodási helyét. Ha valaki szülőhelye a mai Magyarországon kívül esik, természetesen azt jelöli meg. Ezután kb. Kérjük meg őket, hogy ne tárgyszerű, hanem személyes leírást adjanak. Utána bárki kérdezhet, illetve reagálhat az elhangzottakra.

Miután mindenki sorra került, megbeszéljük a gyakorlatot. Nóták Sorban mindenki elénekel egy bármilyen műfajú éneket, dalt, amit nagyon kedvel.

- Ismerkedéshez játékok

Ha mások is ismerik, a csoport együtt énekel. Az egyes nóták után az illető röviden indokolj, hogy miért éppen az adott dalt választotta. Utána a gyakorlat tapasztalatainak a megbeszélése következik. Viccek Sorban mindenki elmond egy tetszés szerinti témájú viccet, amit nagyon kedvel.

  1. A gyerekek nem gombnyomásra működnek.
  2. Ismerkedő játékok oviban | Játsszunk együtt!
  3. Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék.
  4. Algoritmus és társkereső oldalak

Itt is szükség van a választás indoklására. A gyakorlatot a kapcsolódó gondolatokat, érzéseket jelző beszélgetés zárja. Névtanulás A csoport valamelyik tagja közli a nevét lehetőleg a keresztnevét vagy azt, ahogy szeretné, hogy a többiek szólítsák.

A mellette ülő megismétli a hallott nevet és hozzáteszi a sajátját. A következő személy elismétli az előző kettőt, majd hozzáteszi a saját nevét.

Ez így folytatódik addig, amíg mindenki sorra nem kerül. Ha a csoport nagy létszámú, ezt a gyakorlatot a következő találkozásnál vagy néhány óra múlva megismételhetjük. Én-notesz Cél: önismeret, énazonosság-tudat fejlesztése Eszközök: minden gyereknek füzet, ragasztó, szétvágható színes folyóiratok vagy-és fénymásolt képek, rajzeszközök. Időszakonként megmutatja ezt a társainak, az egész osztálynak vagy egy kiscsoportnak beszél ezekről.

Bevált témák az én-notesz készítésénél: legkedvesebb játékom.

Érdekesmegbeszélések