Agence meeting gatineau. Kiejtesi Szotar | PDF

Kiejtesi_szotar [qn85w3zd18n1]

Túlnyomórészt azonban, és ez természetes, idegen nevek és kifejezések helyes magyar kiejtésére kíván tanácsokat adni ez a szótár. Értelemszerűen csak olyan nyelvek névanyagát öleli túrázás ismerősök, amelyek hivatalos latin betűs írást használnak, hiszen a magyar helyesírás szabályai szerint ha más írású nyelvekről görög, cirill, arab, héber, kínai, grúz, amhara stb.

Kiejtesi_szotar

A kínai neveknél újabban terjed a hivatalos kínai átírás, a Pinjin használata, de leginkább a tudományos kiadványokban; a Magyar Nagylexikon ugyan szintén eszerint írja és sorolja be a neveket, de mindig megadja mellettük a hagyományos névformát, és ezeket utalószóként is tartalmazza, ezért szótáramban mellőzöm a kínai névanyagot. Két nyelv esetében, amelyek nem latin betűsek, mégis jobbnak láttam kivételt tenni.

Az egyik a görög. Az ókori görög nevek többsége nálunk és másutt is latin átírásban lett ismertté Oedipus, Pisistratus, Aeschylus stb. A latin betűk hangértéke pedig nem mindig azonos a magyarokéval, itt tehát eligazítás szükséges. Az újgörög nevek gyakran egy latin betűs nemzetközi átírás szerinti formában jutnak hozzánk, főleg a sajtó révén, és emiatt szorulnak gyakran igazításra.

agence meeting gatineau nem felel meg rush

A másik nem latin betűs nyelv, amellyel meg kell küzdenünk, a japán. Ennek is van egy nemzetközi átírása, amely az angol kiejtésre alapoz, és a sajtó és sok lexikon is ezt használja.

Itt vannak továbbá a széltében ismert japán márkanevek, a Mitsubishi, Daihatsu, Sanyo, Chinon és hasonlók, ezek így szerepelnek az autókon és különféle műszaki cikkeken. Szükséges tehát itt is az eligazítás, hogy pl. Talán mondanom sem kell, hogy a agence meeting gatineau írású nyelvekből is csak olyan neveket, szavakat és kifejezéseket vettem fel, összesen több, mint harmincezret, amelyek részben vagy egészben kiejtési gondot okozhatnak az átlagos beszélőnek.

Azokat tehát, amelyek nyugodtan ejthetők a betűk magyar hangértékének megfelelően, természetesen mellőztem pl. Itt sem lehettem azonban egészen következetes.

agence meeting gatineau egyetlen szálloda stájerország

A német Stefan Georgét hallottam már angolosan [sztefán dzsordzs]nak vagy franciásan 4 [sztefán zsorzs]nak mondani; a rádióban szinte kizárólag hibás, németes módon hangzik el a jeles indiai karmester, Zubin Mehta agence meeting gatineau [méta] formában, sőt a [cubin méta] sem ritkaság.

Az ilyen esetekre is fel kellett tehát hívnom a figyelmet. A szótár ábécérendjéről annyit, hogy a modern szótári gyakorlatnak megfelelően mindig az alapbetű a besorolás legfőbb szempontja. Ez azt jelenti, hogy a mellékjeleket ékezeteket, pontokat s egyebeket általában nem vesszük figyelembe, tehát a, á, ä, ą, â, à vagy å egyenértékű.

Mindössze két magánhangzóval tettem kivételt: az ö és az ü, a régebbi szokásnak megfelelően, az o, illetve u után következik. Nem számít továbbá a szóköz, vessző, aposztrof, kötőjel sem, vagyis a címszó egyetlen betűsornak tekintendő az első betűjétől az utolsóig. A kiejtési formát, a magyar ábécé betűivel, szögletes zárójel fogja közre; végül dőlt betűvel következik, hogy mely nyelvből való a címszó. Ha két vagy több elfogadható kiejtése is van a címszónak vagy a címszó egyik elemének, akkor az egyes formák között pontosvessző szerepel.

Kanadai Adóügynökség

Ilyen esetekben mindig az első változat a pontosabb, ajánlhatóbb, de a másik vagy esetleg a harmadik általában az elterjedtebbek, közkeletűbbek sem hibáztathatók. Ha két kiejtési forma között v. Ritkábban megesik az is, hogy az első forma az adott nyelvben érvényes, pontos kiejtést jelöli, de ez itt csupán az érdekesség kedvéért jelenik meg, kiejtésre a második helyen álló, nálunk közkeletű formát ajánlatos használni.

A kiejtés jelölésében csak a magyar köznyelv természetes beszédhangjait, illetve a nekik megfelelő egy- és többjegyű betűket alkalmaztam, azoknak az elveknek megfelelően, amelyeket az előszó második felében fejtek ki.

Néhány látszólagos kivételt kell itt megemlítenem.

agence meeting gatineau motorkerékpár hogy megfeleljen a nők

Főleg német, holland, spanyol és lengyel szavak kiejtésénél használom a h jelölést. Általános szokás ezt egyszerű h-val jelölni a kiejtési útmutatókban. Agence meeting gatineau nyilvánvaló, hogy pl.

Aachen ejtése nem lesz igazán német, ha csupán egy gyenge h-t lehelünk a két magánhangzó közé, és ez áll nagyon sok más idegen szóra is. Szó elején, igaz, kissé nehezebb a [h]-t kimondani, mint pl.

Mássalhangzó előtt és szóvégen ezt a h jelölést nem alkalmazom, mert ilyenkor a kemény h ejtése természetes.

agence meeting gatineau kedves ismerősök

Ez a hang pedig szükséges bizonyos angol szavakban és nevekben egy sajátos kettőshangzó visszaadására: a fair magánhangzóját bizony [feer]-ként ejtjük, nem úgy, mint a Feri első szótagjában lévőt. Lásd még Hair a musical címe vagy airbag és sok más. Végül létezik nyelvünkben az a hosszú változata is, igaz, hogy csak néhány nyelvjárásban, főleg a palócban: [naalunk, raatok] stb.

A skandináv nyelvekben viszont többnyire ez a helyzet, tehát a svéd Dagens Nyheter [daagensz …] vagy a norvég Mo i Rana [… raana] formában kiejtve hiteles igazán. Ám ez csupán ajánlás, akinek kényelmesebb ilyen helyzetekben egyszerű át ejteni, úgy is ejtheti társkereső kérés gmail konkrét helyen ezt jelölöm is.

A személyneveknél a besorolás alapja a családi vezeték- név, ezt agence meeting gatineau vessző után az egy vagy több személynév keresztnévpl. Rousseau, Jean Jacques. Ám megesik, hogy a többelemű névnek nem az utolsó tagja a családnév, a köztudatban mégis úgy él, mint például García Lorca, Federico; García Márquez, Gabriel; Martin du Gard, Roger esetében — ezeket az írókat sokan Lorca, Márquez vagy Gard néven ismerik és emlegetik, míg Mark Twaint sokan olyan névnek hiszik, mint mondjuk Mark Spitzé, és ezért Twain, Mark alakban keresik.

Mivel szótáramnak nem az a feladata, hogy ilyen jellegű pontatlanságokat igazítson helyre, olvasóimat megkímélem az ide-oda lapozgatás fáradságától, és a kevésbé helyes formában is szerepeltetem az ilyen neveket, agence meeting gatineau mint Lorca, Federico García stb. Itt említem meg azt a többletet is, amellyel a jelen szótár dicsekedhet a hazai lexikonok és kiejtési szótárak gyakorlatával szemben.

Ezek ugyanis kizárólag a vezetéknév kiejtését jelölik meg. A mindennapi beszédhelyzet viszont gyakran a teljes név kiejtését kívánja; erre nézve az olvasók egyedül ebben a szótárban találnak — egy füst alatt — eligazítást.

Ami a nyelvi eredet megjelölését illeti, ez szigorúan arra a nyelvre utal, amelynek a szabályai az illető név vagy szó, kifejezés kiejtését meghatározzák, de nem az államra, amelyhez pl.

  • Kiejtesi_szotar [qn85w3zd18n1]
  • Tunézia lány találkozó

Ugyanezen okból szorította ki a holland megjelölés a flamandot. A flamand, noha hagyományosan használatos nyelvi megnevezés, nem más, mint a holland nyelv Belgiumban beszélt változata, és a kettő közötti különbség kiejtés vagy helyesírás dolgában sokkal csekélyebb, mint ami fennáll pl.

Csak ritkán található olyan megjelölés, mint amerikai angol, brazíliai portugál, mégpedig olyankor, ha a kiejtés éppen ez okból tér el az alapnyelvi normától tehát pl.

Egyes szavak, főleg élelmi és vegyi cikkek, gyógyszerek neve után mesterséges minősítést látni. Ez azt jelenti, hogy az adott szó egy vagy több természetes nyelv latin, görög, angol stb. Agence meeting gatineau a szótár nem közöl kiegészítő információkat, hogy tehát személynévről vagy földrajzi névről van szó kivéve olyankor, ha a kiejtés eltérő a két esetbenföldrajzi névnél azt, hogy mely országról van szó, vagy hogy mi az adott név ismertebb magyar formája és hasonlók. Az olvasó, aki a nevet kikeresi, mindezeket feltehetőleg tudja — ha nem, akkor meg lexikonhoz fordul —, itt csak arra vár útmutatást, hogyan kell kiejtenie.

Akit a kérdés elvi szempontjai agence meeting gatineau érdekelnek, aki tudni szeretné, hogy az általam adott kiejtési tanácsok miért különböznek, olykor szembetűnő módon, mindattól, ami a hazai gyakorlatban megszokottnak számít, annak szíves figyelmébe ajánlom az alábbiakat.

Elsőként is azt a félreértést szükséges tisztáznunk, amely annak a bizonyos hazai gyakorlatnak a mélyén rejtezik.

Phototrans

Ez a félreértés vagy téves vélekedés pedig így summázható: az adott idegen szó kiejtésekor a lehető legtökéletesebben utánoznunk kell az illető nyelvben szokásos hangzást. Féligazsággal van dolgunk. Ha angol francia, norvég, litván nyelvű társalgást folytatunk, valóban a lehető legangolosabban legfranciásabban stb.

Ám ha magyar emberrel magyarul beszélünk, az idegen hangkészlettel és idegen hanghordozással kiejtett név csúnyán ki fog ütni a agence meeting gatineau De még ha csak csúnya lenne! Ennél is nagyobb a kommunikációs kockázat, magyarán, hogy aki hallja, nem fogja felismerni a nevet, amelyet írásban jól ismer!

No persze nem eshetünk a primitív betűejtés csapdájába sem. Valóban törekednünk kell rá, hogy a hangoztatott idegen név hasonlítson az eredetihez, de csak olyan mértékben, ahogy az nyelvünk természetes beszédhangjaival megközelíthető!

Eddig a határig viszont illendő elmennünk, ne elégedjünk meg pl. Így a Lamarck, Calatrava és Guadalajara nevek ejtésére többnyire ily tanácsokat olvasunk: [lámárk, kálátrává, gvádáláhárá]. Képzeljük csak el, hogy valaki szót fogad a bölcs tanácsoknak, és valóban ilyen nevetségesen kántálja végig a két, négy, sőt öt szótagot! A hangszínben adódó csekélyke nyereségért nagy árat fizet a szótagok képtelen túlnyújtásával.

Ráadásul ez a nyereség is erősen vitatható. Még ha sikerül is az á hang rövid képzésére utasítást adni, pl.

  • Kiejtesi Szotar | PDF
  • Egységes offenburg

Nyelvünktől idegen hangot agence meeting gatineau kár erőltetnünk, az eredmény természetellenes lesz, árisztokrátikus áffektálásnak fog hatni csupán. Ugyanezen okból fölösleges ragaszkodni a szóvégi rövid o és ö ejtéséhez. Ezek a hangok magyar szavak és nevek végén nem léteznek, és még ha sikerül is Marco, Chartreux ilyen ejtése: [marko, sartrö], toldalékok előtt elkerülhetetlenül megnyúlnak: [markóval, sartrőben]. Ezért tartom jobbnak eleve így jelölni a kiejtést: [markó, sartrő].

Közismert tény, hogy az angol nyelvnek igen kevés beszédhangja felel meg pontosan valamely magyar hangnak. Kétségtelenül itt a legnehezebb meglelni a hanghelyettesítést, amely megmarad azon a kívánatos középúton.

Itt a legnagyobb a veszélye, hogy az eredetihez való hűség túlhajszolásával torzításhoz jutunk. Persze sok más nyelv is okoz jócskán gondot, de itt és most nem foglalkozom részletesen a kiejtési problémákkal és a velük kapcsolatos idült babonákkal, ezt megteszi a kötet végén található, nyelvenként részletezett KIEJTÉSI ÚTMUTATÓ; itt található magyarázat többek közt az angol kiejtésben használt th jelölésre is.

A fentiekben csupán az elvi kérdéseket igyekeztem tisztázni. Van egyébként a kiejtés jelölésére ma már egy korszerűnek tetsző módszer is: a kétkötetes Akadémiai Kislexikon és a 18 kötetes Magyar Nagylexikon például a nemzetközi fonetikai ábécé jeleit használja.

Kiejtesi Szotar

Valóban ez a világtendencia, csak éppen 8 arisztokratikus kissé ez a módszer is, hiszen a furcsa hieroglifákon bajosan igazodik el, akinek nincs magasabb fonetikai képzettsége. És itt is fennáll a veszély, hogy minél pontosabb a kiejtés az idegen nyelv szempontjából, annál vitathatóbb, valóban beleillik-e a magyar beszédkörnyezetbe. Ugyancsak elvszerűen mellőztem szótáramból azt, ami úgyszólván minden lexikonban és kiejtési útmutatóban megtalálható: a magyartól eltérő hangsúly jelölését.

Pedig nagyon is jól tudom, mennyire fontos a helyes hangsúly — az adott idegen nyelvben! Ám ha egy idegen név a mi nyelvi környezetünkbe kerül, ahol a szomszéd társkereső nyomaték mindig az első szótagon van, ehhez a szabályhoz kell alkalmazkodnia.

A vastag bets cmsz tartalmazza az egy vagy tbb elem nevet vagy szkapcsolatot. A kiejtsi formt, a magyar bc betivel, szgletes zrjel fogja kzre; vgl dlt betvel kvetkezik, hogy mely nyelvbl val a cmsz.

És nem magyaros kivagyiság miatt, hanem egyszerűen azért, mert magyar nyelven a hallgató számára a hangsúly jelzi, hogy új szó kezdődik! Ha valaki orosz módra hangsúlyozza Puskin ismert hősének nevét, a hallgató azt hiheti, hogy Lenszkij a párbajban a Nyegin kezétől esett el; Monteverdi nevét olaszosan hangsúlyozva olyan félreértésre is adhatunk okot, hogy itt Giuseppe Verdi névrokonáról, Monte Verdiről van szó. Mindez csak a lego barátok tudják, szavak vagy néhány szóból álló kifejezések hangsúlyára érvényes.

Más a helyzet, ha egy idegen nyelvű mondatot, idézetet, szállóigét illesztünk beszédünkbe, vagy egy idegen rövidítés feloldását mondjuk ki. Ilyen esetekben átlépünk a másik nyelv felségterületére, és itt már jogos és helyénvaló — bár nem feltétlenül kötelező — az adott nyelv hangsúlyozását érvényesíteni.

Az ilyen példáknál könyvemben dőlt betű jelzi a hangsúlyos szótag magánhangzóját — már ha a hangsúly nem az első szótagra esik, ahogy nyelvünkben szokásos. Szótáramba számos idegen betűszót rövidítést is felvettem. Ezek mindegyike két helyen szerepel: egyszer magának a rövidítésnek, egyszer pedig a rövidítés feloldásának a betűrendes helyén, pl.

A betűszó eredeti kiejtését csak akkor adom meg, ha az nálunk elterjedtnek számít, mint pl. BBC — [bíbíszí] vagy CGT — [szézsété], egyébként a betűket magyar hangértékükben mondjuk ki, a fenti példában tehát mint [abées] vagy [ábées]. Az orvosi nyelv latin szakkifejezései is szép számban szerepelnek a szótárban, remélhető örömére az orvostanhallgatóknak és az egészségügy dolgozóinak. Mármost ezek a agence meeting gatineau gyakran nyolc-tíz szótagos vagy még hosszabb összetételeket alkotnak, agence meeting gatineau szem elfárad, amíg végighalad agence meeting gatineau.

Az olvasó könnyebbségére, az áttekinthetőség kedvéért a túl hosszú szavakat a kiejtési részben kötőjelekkel két-három darabra bontottam az összetételi tagok szerint, pl. Úgy éreztem, ennyit szükséges elmondanom, hogy olvasóimban bizalmat ébresszek talán szokatlannak tetsző módszereim iránt.

Érdekesmegbeszélések