Epikureus woman meeting.

epikureus woman meeting

Apcsel Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Thesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Apcsel Now when they had gone through Amphipolis and Apollonia they came to Thessalonica, where there was a Synagogue of the Jews: Epikureus woman meeting Now when they had gone through Amphipolis and Apollonia they came to Thessalonica, where there was a Synagogue of the Jews: Apcsel Pál pedig szokása szerint bement epikureus woman meeting, és három szombaton is vitába szállt velük az Írások alapján.

Apcsel And Paul, as he oce társkereső ár did, went in to them, and on three Sabbath days had discussions with them from the holy Writings, Apcsel And Paul, as he generally did, went in to them, and on three Sabbath days had discussions with them from the holy Writings, Apcsel Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek.

Apcsel Saying to them clearly and openly that Christ had to be put to death and come back to life again; and that this Jesus, whom, he said, I am preaching to you, is the Christ. Apcsel Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Apcsel And some of them had faith, and were joined to Paul and Silas; and a number of the God-fearing Greeks, and some of the chief women.

Temi correlati

Apcsel Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost; felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Apcsel But the Jews, being moved with envy, took with them certain low persons from among the common people, and getting together a great number of people, made an outcry in the town, attacking the house of Jason with the purpose of taking them out to the people.

Apcsel Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak: "Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Apcsel And when they were not able to get them, they took Jason and some of the brothers by force before the rulers of the town, crying, These men, who have made trouble all over the world have now come here; Apcsel And when they were not able to get them, they took Jason and some of the brothers by force before the rulers of the town, crying, These men, who have made trouble all epikureus woman meeting the world have now come here; Apcsel Jázon befogadta őket, epikureus woman meeting ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak: Jézust.

Apcsel Whom Jason has taken into his house: and they are acting against epikureus woman meeting orders of Caesar, saying that there is another king, Jesus. Apcsel Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Apcsel And hearing these things the people and the rulers of the town were troubled. Apcsel Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket.

  • Biblia | On-line Biblia
  • Apostolok 17 NT-HU;NIV - Pál Thesszalonikában - Miután - Bible Gateway
  • Cat társkereső oldalak
  • Szabad idősbarát találkozó
  • Tom és Mary azt mondta nekem, hogy azt gondolják, hogy John együttérző.
  • Now when they had passed through Amphipolis, and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews.

Apcsel And having made Jason and the others give an undertaking to keep the peace, they let them go. Apcsel A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Apcsel And the brothers epikureus woman meeting away sent Paul and Silas away by night to Beroea: and they, when they came there, went to the Synagogue of the Jews. Apcsel Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.

Apcsel Now these epikureus woman meeting more noble than the Jews of Thessalonica, for they gave serious attention to the word, searching in the holy Writings every day, to see if these things were so.

Apcsel Sokan mondata férfi társkereső honlapon bemutatása tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Apcsel And a number of them had faith, laptop meet no small number of the Greek women of high position and of the men.

epikureus woman meeting meetic jó társkereső

Apcsel De amint megtudták a thesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Apcsel But when the Jews of Thessalonica had news that Paul was preaching the word at Beroea, they came there, troubling the people and working them up. Apcsel Ám akkor a testvérek azonnal továbbküldték Pált, hogy menjen a tengerig.

epikureus woman meeting hol lehet megismerni az amerikaiak

Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Apcsel So the brothers sent Paul straight away to the sea: but Silas and Timothy kept there still. Apcsel Pált pedig elvitték badoo társkereső burkina faso egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá.

Apcsel But those who went with Paul took him as far as Athens, and then went away, with orders from him to Silas and Timothy to come to him quickly.

Atti di convegni: "Művészet és filozófia" – Grafiati

Apcsel Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Apcsel Now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was troubled, for he saw all the town full of images of the gods.

Apcsel Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel; a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Apcsel So he had discussions in the Synagogue with the Jews and God-fearing Gentiles, and every day in the market-place with those who were there. Apcsel Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték: "Mit akarhat ez a fecsegő mondani?

Angol-magyar szótár

Apcsel And some of those who were supporters of the theories of the Epicureans and the Stoics, had a meeting with him. And some said, What is this talker of foolish words saying?

And others, He seems to be a preacher of strange gods: because he was preaching of Jesus and his coming back from the dead. Apcsel Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle: "Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz?

epikureus woman meeting egységes berlin brandenburg

Apcsel And they took him to Mars' Hill, saying, Will you make clear to us what is this new teaching of yours? Apcsel Mert, amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő; szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó.

Acts 17 NLT;CRO;NT-HU;NIV - Paul Preaches in Thessalonica - Paul - Bible Gateway

Apcsel For you seem to us to say strange things, and we have a desire to get the sense of them. Apcsel Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Apcsel Now epikureus woman meeting the Athenians and the men from other lands who come there were giving all their time to talking or hearing of anything new.

Apcsel Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: "Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, Apcsel And Paul got to his feet on Mars' Hill and said, O men of Athens, I see that you are overmuch given to fear of the gods. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Now, what you, without knowledge, give worship to, I make clear to you.

epikureus woman meeting mentes találkozó 87

Apcsel Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, Apcsel The God who made the earth and everything in it, he, being Lord of heaven and earth, is not housed in buildings made with hands; Apcsel The God who made the earth and everything in it, he, being Lord of heaven and earth, is not housed in buildings made with hands; Apcsel nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.

Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Apcsel For in him we have life and motion and existence; as certain of your verse writers have said, For we are his offspring.

Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili

Apcsel Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Apcsel If then we are the offspring of God, it is not right for us to have the idea that God is like gold or silver or stone, formed by the art or design of man.

Apcsel A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Jódlizik társkereső Those times when men had no knowledge were overlooked by God; but now he gives orders to all men in every place to undergo a change of heart: Apcsel Those times when men had no knowledge were overlooked by God; but now he gives orders to all men in every place to undergo a change of heart: Apcsel Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.

Apcsel Because a day has been fixed in which all the world will be judged in righteousness by the epikureus woman meeting who has been marked out by him for this work; of which he has given a sign to all men by giving him back from the dead. Apcsel Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták: "Majd meghallgatunk erről máskor is.

Apcsel Now on hearing about the coming back from death, some of them made sport of it, but others said, Let us go more fully into this another time. Apcsel Pál ezután eltávozott közülük.

  1. Преисполненный чувством ответственности, Элвин собрался с мыслями и начал Его темой был Диаспар.
  2. В то же время ей не следовало беспокоиться и говорить обо всей этой истории кому бы то ни .

Apcsel And so Paul went away from among them. Apcsel Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett: közöttük az areopágita Dioniziosz is, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások.

epikureus woman meeting oldalak társkereső vizsgálat 2021- ben

Apcsel But some men gave him their support: among whom was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Biblia - Apostolok Cselekedetei

Érdekesmegbeszélések