Eva singler város frankfurt. Wolfgang Amadeus Mozart – Wikipédia

Tanulmányok Budapest Múltjából () | Library | Hungaricana

Élete[ szerkesztés ] Családja és származása[ szerkesztés ] A Mozart vezetéknevet először ben jegyezték fel egy bizonyos Heinrich Mozarthtal kapcsolatban, aki Fischachban élt. A név más, Augsburg körzetében lévő falvakban is felbukkant a Többféle helyesírással is írták: Mozarth, Mozhard, Mozer. A zeneszerző családjának legrégebbi ismert felmenője egy bizonyos Ändris Mozatzhart, aki ban szintén Augsburg körzetében élt.

A Mozart család legkorábbi ismert tagjai építőmesterek, kőművesek, szobrászok, kézművesek voltak. A zeneszerző dédapja David Mozart körül— kőművesmester volt Augsburgban, nagyapja, Johann Georg Mozart — pedig ugyanott könyvkötőmester. A család más apai felmenői Baden-Badenből és Ober Puschtainból származtak. Ezekben az években ismerkedett meg Anna Maria Walburga Pertlttel, akit A család tagjai javarészt középosztálybeli foglalkozásokat űztek, sokan közülük kertészek voltak.

A Hagenauer és a Mozart családot szoros barátság fűzte egymáshoz: gyermekeik együtt nőttek fel, Leopoldnak Lorenz Hagenauer volt a gazdasági és a pénzügyi tanácsadója, aki később jelentősebb összegekkel segítette elő a Mozart család európai körútjait. A Mozart házaspárnak összesen hét gyermeke született, közülük azonban csak ketten érték meg a felnőttkort a zeneszerző, valamint nővérehárman már kisgyermekkorukban elhunytak, kettő pedig nem sokkal élte túl nyolcadik életévét.

Amikor Wolfgangot másnap, január án keresztelték meg a salzburgi dómban.

A Johannes Chyrsostomus Aranyszájú Szent János egyházatyát idézte, akinek neve napja január re esett; a Wolfgang Farkas nevet anyai nagyapja után kapta. Mozart ifjú korában szívesen használta e név olaszos Amedeo alakját, később pedig rendszeresen franciásan Amadénak írta a nevét.

A köztudatba átment latinos Amadeus névalakot, illetve első keresztnevét ő maga sohasem használta. A családja és a barátai is általában Wolfinak ismerkedés az időseknek. Mindössze annyit lehet biztosan tudni, hogy a gyermek Wolfgang szeretett tarokkozniés egy bizonyos céllövő játékot is szívesen játszott.

A Mozart gyerekek nem jártak iskolába, az írás, olvasás és a számolás tudományát apjuktól sajátították el. Különböző hangokat szólaltatott meg neki zongorán és hegedűn, hol halkabban, hol hangosabban.

Máskor énekelt neki, és közben ütötte hozzá a taktust. Eközben figyelte, hogy a csecsemő hogyan reagál a számára addig ismeretlen jelenségekre. Valószínűleg fiával is így foglalkozhatott, ezért nem túlzás eva singler város frankfurt állítani, hogy csecsemőkorától fogva oktatta zenére Wolfgangot. Nannerl feljegyzései szerint amiket ben egy készülő Mozart-nekrológ számára vetett papírra őt magát apja hétéves korától tanította billentyűs hangszereken játszani.

eva singler város frankfurt

Mindössze négyéves volt, amikor apja elkezdett neki eva singler város frankfurt zongoradarabokat tanítani. Nannerl szerint öccse egy óra alatt megtanult egy teljes szonátátfél óra alatt pedig egy menüettet. Olyan gyorsan haladt előre, hogy ötéves korában már kisebb zongoradarabokat gondolt ki, amelyeket bemutatott apjának, aki papírra vetette őket.

eva singler város frankfurt

Nannerl szerint Wolfgangot sohasem kényszerítette senki, hogy odaüljön a zongora elé gyakorolni vagy hogy komponáljon. A salzburgi akadémia színháztermében az év szeptember 1-jén adták elő Johann Ernst Eberlin karnagy Zsigmond, Magyarország királya című latin nyelvű színpadi vélemény társkereső mondjuk holnap, amelynek kinyomtatott színlapján a későbbi zeneszerző neve is megtalálható.

Ezután orgonajátékkarmesteri és zeneszerzői ismeretek tették teljessé a kisfiú zenei tanulmányait. A zeneszerző gyermekkorában nem érezte magát túlhajtottnak, inkább minden követelményre érettnek. Mozart pedig rendkívüli érdeklődést mutatott a zene iránt, így annak, hogy hatéves korától nemigen érintkezett és játszott más gyermekekkel, nem feltétlenül apja ridegsége volt az oka.

Valószínű, hogy akkor már bajosan lehetett volna eltéríteni a zenétől, számára a játékot elsősorban a hegedű- és zongoraleckék jelentették. Még nem volt egészen hat esztendős, amikor apja és nővére társaságában Münchenbe utazott.

Leopold ekkor kért először szabadságot a hercegérsektől.

Family F:ancestors&descendants

Lehetetlen lett volna számára az udvartól elszabadulnia, ha nem lettek volna befolyásos támogatói, akik olykor külhonba is kiközvetítették a családot. Müncheni utazásról nem sok dokumentum maradt fent. Az mindenesetre bizonyos, hogy a Mozart eva singler város frankfurt ekkor léptek fel először királyi udvarban: III. Miksa bajor választófejedelem fogadta őket, és meghallgatta játékukat.

Február elején aztán a család visszatért Salzburgba, majd szeptember án útra keltek a császárvárosba, Bécsbe. Linzben került sor Wolfgang első nyilvános hangversenyére, Nannerl és Wolfgang eleinte a bécsi arisztokrácia magánszalonjaiban lépett fel, majd október án a schönbrunni kastélyban adtak hangversenyt Mária TeréziaLotaringiai Ferenc és legkisebb leányuk, Mária Antónia főhercegnő jelenlétében. Leopold levelei alapján lehet tudni, hogy Wolfgang tehetsége ekkor vált általános beszédtémává az egész városban.

Két hétig betegeskedett, majd miután felépült, a család tiszteletét tette a francia követnél, aki ígéretet tett Leopoldnak, hogy beajánlja őket francia és holland előkelőségeknél. Ezután két alkalommal nézőként részt vettek Mária Terézia gálavacsoráján, illetve folytatódtak a gyermekek szereplései főúri szalonokban is. Közben az időjárás is zordabbra fordult, így csak karácsonykor tudtak visszatérni Bécsbe. Januárban indultak haza, Wolfgangnak útközben ízületi fájdalmai támadtak, hazatérésük után pedig ízületi gyulladással free forum társkereső az ágyat egy hétig.

Он улыбнулся, припомнив предсказание Хедрона, что если он, Олвин, когда-нибудь и доберется до Лиза, то найдет его как две капли воды похожим на Диаспар. Теперь жители селения уже с открытым любопытством наблюдали, как шагает Олвин среди своих сопровождающих. Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся.

Ugyanis meg volt arról győződve, hogy gyermekei tehetsége isteni csoda, és neki az a legfőbb feladata, hogy ezt a csodát megismertesse a világgal, megfelelő nevelést biztosítva Wolfgang és Nannerl számára. Első bécsi utazásai előtt a salzburgi érsek udvarában jóformán tudomást sem vettek róla. Az udvari zenekar hegedűse volt, de ennél tovább nem jutott.

Amikor jobb zenei állások üresedtek meg, az udvarban senki sem gondolt rá. Utazásuk idején abban reménykedett, hogy megkaphatja a másodkarmesteri állást. Ezért leveleiben többször is célzott arra, hogy Bécsben is találhat magának megfelelő állást, de szíve még mindig hazahúzza.

eva singler város frankfurt

Végül elérte, amit akart: februárjában megkapta a másodkarmesteri kinevezést a salzburgi udvarban. Kinevezésének napja február ára esett, ami történetesen az akkori hercegérsek születésnapja volt. Ez alkalomból volt lehetősége Wolfgangnak arra, hogy bemutatkozzon az érseki udvarnál. A Mozart család a tavaszt még Salzburgban töltötte, majd június 9-én kezdetét vette három és fél évig tartó európai körútjuk.

Még azokban a kisebb városokban is bemutatkoztak, ahol csak egy-egy éjszakát töltöttek: Mozart ekkor rendszerint a helybéli templom orgonáján játszott. Miksa bajor választófejedelem kétszer is fogadta őket, akárcsak unokatestvére, Kelemen herceg. Június én Augsburgba utaztak, ahol találkoztak a régen látott családtagokkal és jó barátokkal, majd három nyilvános hangversenyt rendeztek Nannerl és Wolfgang számára. Ezután Mozarték Stuttgartba távoztak.

A város akkoriban a württembergi herceg székhelye volt, aki azonban nem mutatott érdeklődést a csodagyerekek iránt. A Mozart családot nyári rezidenciájára, Ludwigsburgba rendelte, ahol ő maga nem jelent meg. Viszont a városban tartózkodott Niccolò Jommellia würtembergi udvar karmestere, a korszak híres operaszerzőjevalamint a híres hegedűművész Pietro Nardini.

Leopold Mozart mindkét zenésznél tiszteletét tette gyermekei társaságában. Itt július án hangversenyt rendeztek a Mozart család tiszteletére, ahol Nannerl és Wolfgang is fellépett. A család ekkor hallotta először játszani a mannheimi udvari zenekart, megismerkedtek koncertmesterével, Christian Cannabichhal — is. Ezután Heidelbergbe és Mannheimbe utaztak, ahol megtekintették az udvari operaházat, majd továbbmentek Wormsba[10] innen Mainzba vezetett az útjuk, ahol a választófejedelem éppen beteg volt, majonéz társkereső iroda csak egy hangversenyt tartottak.

Ezután hajóra szálltak, és a Majnán átkelve Frankfurtba mentek. Itt több hangversenyt is adtak, és eva singler város frankfurt egyiken jelen volt a későbbi költőfejedelem, Goethe is.

Egy német beszélgetős tv-műsorban egymás mellé került egy magyar származású Holokauszt-túlélő és egy népszerű komikus. Az adás végén a nézők váratlan jelenetnek lehettek tanúi. A 87 éves, még mindig életerős asszony tizenkét évesen került Auschwitzba.

Itt hosszas várakozás után meghallgatta őket Károly Sándor Emánuel főherceg az Osztrák Német-alföld kormányzója. Párizsban ügyük nehezen mozdult előre, egészen karácsonyig sehol sem léptek fel a gyerekek. Megszervezte a csodagyerekek bemutatkozó hangversenyét, majd Madame de Pompadourhoz a király szeretője fűződő baráti kapcsolata révén elérte, hogy a Mozart család felléphessen a királyi udvarban.

December én utaztak el Versailles -ba, ahol két hetet töltöttek. Részt vettek az udvari kápolnában tartott éjféli misénmajd a kápolna orgonáján Mozart többször bemutathatta orgonajátékát. A koncert után a vacsoraasztalnál Wolfgang Maria Leszczyńska királyné mellett foglalt helyet, aki németül társalgott vele. Vagyis a királyi udvarban nagy sikert arattak a Mozart gyerekek, akárcsak eva singler város frankfurt Párizsban adott magán- és nyilvános hangversenyeken.

Calais felé vették útjukat, ott hajóra szálltak, átkeltek a csatornán, és április én megérkeztek Londonba. Mozart nővére A Mozart család összesen tizenhét hónapot töltött Londonban. Április én a St. György és felesége, Zsófia királyné szívélyesen fogadta őket, Leopold nem győzte dicsérni a királyi pár kegyességét és közvetlen modorát.

eva singler város frankfurt

Két hét múlva került sor Wolfgang második londoni hangversenyére, ekkor a királyt elsősorban a kis Mozart zongorajátéka nyűgözte le. Több Händel - és Bach-kottát is elé tett, amiket a gyermek első látásra hibátlanul lejátszott. Wolfgang ezután a királynő énekét kísérte zongorán. A család első nyilvános hangversenyét azonban el kellett halasztaniuk, ugyanis Wolfgang megbetegedett. Júniusban már vége volt a szezonnak, de 4-én volt a király születésnapja.

Erre az alkalomra pedig több nemesi család is felkereste a Londonban tartózkodó uralkodót, így Leopold Mozart úgy látta, hogy a másnapi hangverseny jó lehetőség fia bemutatkozására. Ezeken előadták Wolfgang első szimfóniáit is, amelyeket az út folyamán komponált. Augusztusban Leopold Mozart megbetegedett, emiatt a család átmenetileg elhagyta a fővárost, és Chelsea-be költözött, ahol szeptember végéig tartózkodtak.

Wolfgang Amadeus Mozart

Október én a csodagyerekek ismét felléptek a királyi pár előtt, de ezután már egészen az év végéig semmilyen nyilvános szereplésre nem volt alkalmuk. György nem hívta össze a parlamentet, így a nemesség és a tehetősebb polgárok nagy része vidéken maradt. Bach a Mozart család szállásától nem messze lakott Londonban, így Wolfgang egymaga is át tudott sétálni a neves zeneszerzőhöz egy kis zenélésre. A londoni Bach tulajdonképpen a fiatal zeneszerző második mestere lett apja mellett.

A műfaj ekkoriban még újdonságnak számított, és hamar felkeltette Mozart érdeklődését. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy három akkoriban írt szonátáját Bach versenyműveinek hatására zongoraversennyé dolgozta át.

Ezen az estén szólaltak meg először Wolfgang korai szimfóniái. Március közepétől kezdve Leopold Mozart több ízben is beharangozott egy esetleges újabb hangversenyt, de az időpontot egyre távolabbra tette. Végül valószínűleg május án volt Mozarték utolsó nyilvános angliai hangversenye, valószínűleg nem nagy sikerrel.

Erről az estéről Nannerl feljegyzései és Leopold levelei is hallgatnak. A csodagyerekek hamar elveszíthették varázsukat a közönség előtt, így elpártoltak mellőlük.

Ennek következtében — várakozásaikban némileg csalódva — a család július én végleg elutazott Londonból. Néhány napot eltöltöttek még Canterbury eva singler város frankfurt, egyik pártfogójuk birtokán, majd augusztus 1-jén Doverben hajóra szálltak, és visszautaztak a kontinensre.

Itt majdnem egy hónapig kellett vesztegelniük, ugyanis Wolfgang mandulagyulladást kapott.

Szeptember végén aztán továbbutaztak Gentbe majd innen Antwerpenbe vezetett útjuk, ahol három napot töltöttek, és ahol Mozart a Miasszonyunk-templom orgonáján játszott.

Rotterdamon át ezután Hágába érkeztek, ahol Nannerl megbetegedett. Hastífuszt kapott, napokig magas láza volt, erős hurut, szapora pulzus és hányinger kínozta. Mivel állapota rohamosan romlott, nemsokára felvette az utolsó kenetet, Leopold pedig arra készült, hogy lemondja a további utazásokat.

eva singler város frankfurt

Nővére felépülése után azonban Wolfgang is elkapta a tífuszt. Így a gyerekek közös hangversenyeire legközelebb januárjában kerülhetett sor Hágában, Amszterdamban és Utrechtben.

A német komikus váratlanul bocsánatot kért apja háborús bűneiért

Vilmos hatalomba való beiktatására rendezett ünnepségsorozatot. Ennek keretében március én a Mozart testvérek is felléphettek a királyi udvarban. Áprilisban még egy hangversenyt adtak Utrechtben, majd végleg elutaztak Hollandiából.

A francia fővárosban július közepéig időztek. Ezután két hetet töltöttek Dijonbannégyet Lyonbanitt a gyermekek több hangversenyt is adtak, majd továbbutaztak Genfbe.

  1. Wolfgang Amadeus Mozart – Wikipédia
  2. Site népszerű meeting france
  3. Впрочем, присутствие стражи может сделать это намерение неосуществимым.

Innen Bernbe mentek, ahol egy hetet töltöttek, szeptember ével kezdődően, majd két hetet Zürichben. Október második felében Winterthurban és Schaffhausenben léptek fel. Fürstenberg herceg udvarában összesen kilenc hangversenyt adtak. Novemberben kezdetét vette utazásuk utolsó szakasza. Egy teljes hónapot töltöttek a bajor fővárosban, ahol ismét felléptek III. Miksa előtt.

С высоты грянул могучий раскат грома - звук воздуха, смятого и раскромсанного движением корабля.

Ezután Altötting és Laufen érintésével, november én érkeztek haza Salzburgba. Nos a fiatal Mozart levelei és feljegyzései alapján a kutatók nem feltételeznek ilyesmit. Éppen ellenkezőleg: úgy látszik, hogy minden túlzott igénybevétel ellenére Wolfgang boldog volt. Elsősorban Angliában érezte magát nagyon jól, ahova egész életében visszavágyott. Ugyanakkor tény, hogy bizonyos tapasztalatok túl korán és túlságosan is összetorlódva érték. Az utazások fizikailag megerőltetőek voltak nemcsak az ő, hanem apja számára is, nem is beszélve a család nőtagjairól.

Ebben az időszakban Wolfgang minden erejét és idejét a komponálásnak szentelhette. Végre hasznosíthatta a megszerzett tapasztalatokat. A hercegérsek megbízást adott neki, hogy komponálja meg egy három részes oratórium első tételét, amelyet Az oratórium második részét Michael Haydna harmadik részét pedig Cajetan Adlgasser készítette el.

A darab címe: Die Schuldigkeit des ersten Gebots Az első parancsolat kötelezettsége. Felnőttként is igen nagyra becsülte műveit, és személyes jó barátjának tekintette. A keres nőt bosznia házasság zeneszerző és a tizenegy éves Mozart ebben az időszakban ismerkedhetett meg egymással személyesen is.

Érdekesmegbeszélések