Ismerje meg a csoportos munka. A kooperatív tanuláshoz szükséges feltételek

A csoportmunka jellemzőinek ismertetése.

A kooperatív tanulás jellemzői, alapelvei és eszközei

Követelmények: A hallgató ismerje a problémaközpontú csoportmunkát, tudja bemutatni annak jellemzőit és alkalmazni az oktatási tevékenysége során. Tanulási idő: 90 perc 2. A problémamegoldás folyamata A kooperatív tanulás a résztvevők együttműködésén alapuló kiscsoportos tevékenység, mely különböző célok elérésére szerveződhet, segítheti az egyes tanulók tanulmányi fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges képességek és készségek kialakulásához, a reális önértékeléshez és a problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez.

A kooperatív tanulásszervezés alapelvei Építő egymásrautaltság Amikor az egyik diák fejlődése a másik diák fejlődésének függvénye, amikor a csoport minden tagjának sikeréhez szükséges a többi tag sikere, építő egymásrautaltságról beszélünk. Mindez az egész közösség szintjén is érvényesül, vagyis a kiscsoportok sikere is a többi csoport fejlődésétől függ. Ekkor minden tag és csoport érdekelt a többiek maximális sikerében. Egyéni felelősség Fontos, hogy a kooperatív tanulás során a résztvevők mindegyike a saját munkájáért is felelősséget vállaljon. A csoportcélok csak így valósulhatnak meg eredményesen.

A kooperatív tanulás felkészíti a tanulókat arra, hogy felnőttként hatékonyan tudjanak együttműködni, együttdolgozni másokkal. Mind szélesebb körben kerülnek alkalmazásra ezért az oktatásban a kooperatív módszerek, mint pl.

Tévhitek a gyógytorna kapcsán

A különféle megvalósítási formákban számos közös elem jelölhető meg. Az egyik a tanulók által is elfogadott, vagy kiválasztott probléma, feladat, a másik a gyakorlati megvalósítás lépései. A problémamegoldás folyamata a 2.

Differenciált csoportmunka

Pedagógiailag fontos célkitűzés a probléma megoldása kapcsán a lehető legszélesebb kapcsolódásoknak, összefüggéseknek a megtalálása. Emellett a problémamegoldás a probléma komplex megközelítésének átélését kell, hogy biztosítsa a felelősségvállaláson, a szervezésen, a feladat-és munkamegosztás nehézségein keresztül 2. A kooperatív tanulás jellemzői A tanulók kérdésein és válaszokon alapuló pedagógus-tanuló interakció, amelyben a tanár alapvetően megfigyelő, segítő szerepet tölt be.

ismerkedés a nők lot et garonne

A tanulók között intenzív, kölcsönös felelősségen alapuló, egymást ellenőrző, megerősítő és támogató együttműködés alakul ki. A feladatokat közösen tervezik, osztják el, koordinálják a csoporttagok munkáját és megszervezik a csoportok közötti kapcsolatokat. A csoporton belül kialakulnak végrehajtó és szociális készségeket igénylő szerepek vezető, szervező, megfigyelő ismerje meg a csoportos munka.

helyszíni találkozón jmec

Az egyéni és csoportteljesítményeket közösen elemzik és értékelik. A kooperatív munka szervezése során, szükség van a kooperációt igénylő motiváló helyzet, téma, probléma, feladat felismertetésére és megfogalmazására. A kooperatív munkára alkalmas téma vagy feladat jellemzői: érdekes és megoldható az együttműködők szempontjából, többféle megoldási lehetőség van, lehetővé teszi a különböző pedagógiai sajátosságú motivációjú, teljesítményű, helyzetű tanulók mindegyike hozzájárulhasson az eredményes csoportmunkához, sokféle képességet, készséget, tudást feltételez.

A kooperatív munkavégzés szempontjából nem kedvező téma: egyetlen helyes elérési út vezet a megoldáshoz, egy adott tanuló gyorsabban meg tudja oldani a feladatot, mint a csoport, túl könnyű vagy túl nehéz a feladat, csak rutinszerű tanulás szükséges a feladat megoldásához.

egységes ludwigshafen

A feladat kiválasztása, meghatározása alapvetően befolyásolja a tanulók együttműködésének mértékét. Lehetséges és hasznos is, ha a tanulókkal közösen talál a pedagógus a számukra jelentős problémára.

Pozitív kölcsönös függés tudatosítása a tanulókban. Minden tanulónak érzékelnie kell, hogy eredmény csak együtt érhető el, hogy ebben az egyének munkája, eredménye fontos szerepet tölt be. A kölcsönös függés kialakításához különböző motiváló megoldások alkalmazhatók: közös célok kitűzése.

  1. Csoportmunka szervezése
  2. Személyes emberi kapcsolatok

Érdekesmegbeszélések