Svédek know,

Svédország is lazít a korlátozásokon

svédek know

Files Abstract Ebben a tanulmányban a fenntartható fejlődés aktuális hazai és nemzetközi helyzetének kutatása kapcsán, szekunder kutatási módszerek segítségével a svéd—magyar gazdaság összehasonlító elemzését mutatom be.

A két ország helyzetének vizsgálatát a Svédországban használt különböző innovatív és egyben környezettudatos megoldások bemutatásával kezdem.

svédek know

Köztudott, hogy Svédország a környezettudatos szemlélet és a társadalmi jóléti modell élenjáró európai képviselője, ezért néhány projekten keresztül érdemes megvizsgálnunk ennek a kivételes szerepnek a hátterét. A tanulmány első részében tehát betekintést nyerhetünk a Göteborgban található GRYAAB szennyvízkezelő társaság és a stockholmi Hammarby Sjöstad városrész központjának, a Glasshus Ett intézménynek mindennapi tevékenyégébe. Ezen kívül, az alnarpi egyetem és egy salix energiafűz farm bemutatásával különböző energianövények termesztésének módszertani és gazdasági aspektusaival ismerkedhetünk meg.

svédek know

A tanulmány második felében néhány fontosabb gazdasági mutatószámot vizsgálok, hogy segítségükkel feltárhassam a két ország között fennálló különbségek okait. Ezután a hazai fenntarthatóság jelenlegi helyzetét tárom fel és igyekszem megismerni a központi, kormányzati célkitűzéseket, valamint a civil és közösségi kezdeményezéseket. I start the study of the two countries with the description of the different innovative and environmentally friendly solutions used in Sweden.

svédek know

Sweden is well-known as the main European representative of environmentalism and the social welfare system model, therefore it is worth to examine the background of this special state through some projects. So, in the first part of svédek know study we can get an insight into structure Gryaab a wastewater-treatment company which svédek know be found in Göteborg and the daily activities of Glasshus Ett which is the centre of Hammarby Sjöstad in Stockholm.

Besides these svédek know the showing of the University of Alnarp and a salix farm we can get acquainted with the economical and methodological aspects of different energy-plants culture.

In the other part of this study I investigate some significant economical indexes in order to discover the causes of the differences of the two countries. Then I discover the current state of domestic sustainability and try to get to know more about central, governmental purposes as well as the civil and communal initiatives.

svédek know

Érdekesmegbeszélések